پک آموزشی نیکو 3 فصل کامل با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
پک 6 سریال انیمیشنی آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
مجموعه ۴۱ داستان آموزشی آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
تخفیف ویژه پک کامل کمک آموزشی زبان آلمانی
پک ویژه 8 سریال آموزشی زبان آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
پک 10 انیمیشن و مینی انیمیشن آلمانی با تک زیرنویس آلمانی
سریال انیمیشنی رابین‌هود با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال انیمیشنی هایدی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال انیمیشنی ماجراهای نیلز با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
آموزش آلمانی با زوکه با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
مجموعه 13 داستان آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
پک 5 مینی انیمیشن آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
مجموعه 28 داستان آلمانی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال انیمیشنی پپا پیگ با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال آموزشی نیکو 1 با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال زندگی در اتریش با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال آموزشی اکسترا با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
مینی سریال آموزشی اولین قدم‌ها در آلمان با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
مینی سریال آموزشی تازه‌وارد در برلین با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال آموزشی پناهجویی از رومانی در آلمان با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی