پک آموزشی نیکو 3 فصل کامل با 2 زیرنویس
پک سریال انیمیشنی آلمانی با 2 زیرنویس
مجموعه ۴۱ داستان آموزشی آلمانی همراه با زیرنویس آلمانی و فارسی
تخفیف ویژه پک کامل کمک آموزشی زبان آلمانی
پک ویژه 8 سریال آموزشی زبان آلمانی با 2 زیرنویس
پک 10 انیمیشن و مینی انیمیشن آلمانی با تک زیرنویس آلمانی
سریال انیمیشنی رابین‌هود با 2 زیرنویس
سریال انیمیشنی هایدی با 2 زیرنویس
سریال انیمیشنی نیلز با 2 زیرنویس
آموزش آلمانی با زوکه با 2 زیرنویس
مجموعه 13 داستان آلمانی با 2 زیرنویس
پک 5 مینی انیمیشن آلمانی با 2 زیرنویس
سریال آموزشی نیکو 1 با ترجمه فارسی
سریال زندگی در اتریش با ترجمه فارسی
مجموعه 28 داستان آلمانی با ترجمه فارسی
مینی سریال آموزشی تازه‌وارد در برلین
سریال آموزشی اکسترا با ترجمه فارسی
مینی سریال آموزشی اولین قدم‌ها در آلمان
مینی سریال آموزشی اولین قدم‌ها در آلمان
سریال آموزشی پناهجویی از رومانی در آلمان