تخفیف ویژه پک کامل کمک آموزشی زبان آلمانی
سریال انیمیشنی هایدی با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی
سریال آموزشی نیکو 1 با 2 زیرنویس آلمانی و فارسی